• photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
icon

Pengumuman

Garis Panduan Penerimaan Hadiah/Sumbangan

Sukacita dimaklumkan bahawa Garis Panduan Permohonan, Kutipan dan Penerimaan Hadiah/Sumbangan oleh Kelab Kebajikan dan Agensi Awam telah mula berkuatkuasa mulai 13 Februari 2013.

Skim Insentif Sukan MAKSAK

Skim Insentif Sukan MAKSAK

Latihan Praktikal 2015-2016

Latihan Praktikal di Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan (MAKSAK) Malaysia bagi Sesi Akademik 2015

MAKSAK Medic Care

Skim Pengurusan Kesihatan MAKSAK Medic Care

MAKSAK Ikhtiari

Produk perlindungan insurans MAKSAK Malaysia

icon

Kalendar Aktiviti

2015 Okt

9 – 12 Okt

Futsal Lelaki dan Wanita MAKSAK 2014

2014 Okt

19 Okt

CAPAM International Run 2014

2014 Okt

31 Okt

Mesyuarat Setiausaha Kehormat Bil. 51 (3/2014)

2014 Nov

3 Nov

Mesyuarat JK Kerja Bil. 121 (2/2014)

2014 Nov

27 - 30 Nov

Kejohanan Bola Tampar MAKSAK Malaysia 2014

2014 Dis

18 - 21 Dis

Festival Kesenian MAKSAK Malaysia 2014


Menganjurkan program / aktiviti bagi membolehkan ahli-ahli gabungan mengasah dan memperkembangkan bakat mereka samada dalam bidang sukan dan kebudayaan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa;

Menjadikan progaram / aktiviti yang dijalankan sebagai satu landasan untuk ahli-ahli gabungan memupuk dan mengeratkan tali silaturahim dan semangat setiakawan tanpa mengira batasan sempadan kenegerian, kumpulan perkhidmatan dan peringkat jawatan;

Memberi ruang kepada ahli-ahli gabungan, melalui program / aktiviti yang dijalankan menambah pengetahuan dan menimba pengalaman dalam usaha menjadikan kakitangan sektor awam sentiasa dalam keadaan siap sedia dan berkemampuan melaksanakan sebarang tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan;

Mempelbagaikan usaha untuk menambah tabung kewangan Majlis, bagi mempastikan penganjuran / aktiviti dapat diadakan dengan meriah, lancar, teratur dan berkesan.